Selecteer een pagina
Warmtekostenverdeling bij blokverwarming

Warmtekostenverdeling bij blokverwarming

Zoals bekend was de oorspronkelijke Warmtewet uit 2014 vooral toegespitst op Stadsverwarming. Het ging over bescherming van de consument en het “aftoppen” van verdienmodellen. In de Warmtewetversie stond onder andere ook vermeld dat het toekennen van reducties voor...
Herziening lagere regelgeving Warmtewet

Herziening lagere regelgeving Warmtewet

Gedurende 2016 en 2017 heeft de Warmtewet een uitgebreid wijzigingstraject ondergaan. Hiermee moest geborgd worden dat deze wetgeving beter aansloot op de markt van blokverwarming. De Warmtewet bevat een aantal verwijzingen. In deze lagere regelgeving wordt de...
Voor wie geldt de Warmtewet

Voor wie geldt de Warmtewet

De reikwijdte van de Warmtewet wordt aangepast. De impact hiervan is het grootst voor blokverwarming, een groot deel van deze doelgroep wordt namelijk uitgezonderd van het grootste deel van de Warmtewet. Het is begrijpelijk dat niet iedere leverancier of afnemer van...
Stand van zaken Warmtewet

Stand van zaken Warmtewet

Het is de laatste tijd stil omtrent de Warmtewet. Dat komt omdat er de laatste maanden niet zoveel lijkt te gebeuren. Niet op de voorgrond, in ieder geval. Achter de schermen wordt er echter hard gewerkt aan de Warmtewet. Het ministerie van Economische Zaken heeft in...
Consultatietekst Memorie van Toelichting

Consultatietekst Memorie van Toelichting

Dit wetsvoorstel wijzigt de Warmtewet. Met dit wetsvoorstel worden de knelpunten opgelost, zoals die onder meer uit de evaluatie van de wet naar voren zijn gekomen. Daarnaast is een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd om de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en...