Selecteer een pagina

Gedurende 2016 en 2017 heeft de Warmtewet een uitgebreid wijzigingstraject ondergaan. Hiermee moest geborgd worden dat deze wetgeving beter aansloot op de markt van blokverwarming. De Warmtewet bevat een aantal verwijzingen. In deze lagere regelgeving wordt de Warmtewet in gedetailleerde regels uitgewerkt. Door de wijziging van de Warmtewet dient de lagere regelgeving, in dit geval het Warmtebesluit en de Warmteregeling, ook aangepast te worden naar de veranderende wetgeving.

De herziening van deze lagere regelgeving legt de nadruk op de volgende onderdelen:

  • Verduidelijking van de werking van de regelgeving voor alle betrokkenen;
  • Verduidelijking en verbetering van de tariefbescherming voor afnemers;
  • Verbeteren van de bescherming van afnemers door invoering van tariefregulering voor de aansluiting op een warmtenet, de afsluiting van een warmtenet en het beschikbaar stellen van afleversets;
  • Verbetering van de mogelijkheden voor nieuwe producenten om toegang tot warmtenetten te krijgen.

Consultatie
Van 20 juli tot en met 31 augustus 2017 was de internetconsultatie met de voorgenomen wijzigingen geopend. Hierdoor zijn betrokkenen in staat gesteld om formeel input te leveren op de geplande herziening. De input, in de vorm van aanbevelingen, kritische voetnoten, procesomschrijvingen, etc. leiden tot een verdere correctieslag van de voorgenomen wijzigingen. Na de internetconsultatie wordt de input verzameld, beoordeeld en indien nodig verder onderzocht. Als de input valide punten bevat, worden deze opgenomen in de voorgenomen wijzigingen. Dit proces is openbaar en te volgen via de volgende link: https://www.internetconsultatie.nl/wijziginglagereregelgevingwarmte

Lees hier de reactie van de NL.V.V.E