Selecteer een pagina

Voor wie geldt de warmtewet

De reikwijdte van de Warmtewet wordt aangepast

Wie wij zijn

Over ons

Wij zijn een onafhankelijke, politiek-actieve branchevereniging die tot doel heeft gesprekspartner te zijn voor de overheid inzake wet- en regelgeving voor sub-metering in gebouwen met een collectieve energievoorziening.

Het laatste

Nieuws

Handboek warmtekostenverdeling bij blokverwarming

Sinds de aanpassing van de Warmtewet, bestaat er nogal wat onduidelijkheid bij woningcorporaties en VvE beheerders over blokverwarming en het verbruiksafhankelijk afrekenen van energiekosten. Er blijkt in de markt grote behoefte aan onafhankelijke kennis over dit...

Lees meer

Een nieuw logo voor de NLVVE!

Na bijna 8 jaar vonden wij, als NLVVE, het tijd voor een nieuw eigentijds logo. Als onafhankelijke, politiek-actieve branchevereniging hebben wij tot doel gesprekspartner te zijn voor de overheid inzake wet- en regelgeving voor sub-metering in gebouwen met een...

Lees meer

Ontwerp NEN 7440:2020 ter commentaar gepubliceerd

In 2019 is besloten door de normcommissie ‘Warmte meten en verdelen’ om de norm voor kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering voor collectieve energie-installaties aan te passen. De nieuwe normtekst vervangt de oude NEN 7440 en de bijbehorende praktijkrichtlijn NPR...

Lees meer

Wijzigingen Warmtewet 1 juli 2019 van kracht

Hier vind je alle wijzigingen in de Warmtewet die per 1 juli 2019 van kracht zijn. Zo kan de beheerder / verhuurder (blijven) afrekenen volgens de Warmtewet en kan ook de kostenverdeling weer toegepast worden, zoals dat gebruikelijk was voor de invoering van de Warmtewet.

Lees meer

Sinds 1 januari 2014 geldt in Nederland

De Warmtewet

De Warmtewet reguleert belangrijke zaken voor warmtelevering en afrekening in Nederland en beschermt huurders en bewoners tegen onnodig hoge stookkosten. Op Europees niveau gebeurt dit vanuit de Energy Efficiency Directive (EED), waardoor overal in Europa meting van het individuele verbruik van warmte en warmwater ook in gebouwen met collectieve energievoorziening verplicht is.

Wij zijn een vereniging van dienstverleners

Branche

De Nederlandse dienstverleningsbedrijven die actief zijn op het gebied van verbruiksafhankelijke afrekening in collectief gestookte complexen, hebben zich verenigd in de NL.V.V.E.

Lees meer

Onze

Leden

ista Nederland B.V Techem Energy Services VWV Nederland Warmtemeterservice