Selecteer een pagina

Met ingang van 25 april 2023 kunt u de TTB aanvragen voor uw complex(en) met een blokaansluiting voor warmte en elektriciteit.

Meer informatie voor de subsidieaanvrager (beheerder, verhuurder, VvE) en de link naar het aanvraagformulier vindt u hier:
www.rijksoverheid.nl/blokaansluitingen

Meer informatie voor de bewoners vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-de-tegemoetkoming-voor-de-energiekosten-als-ik-een-blokaansluiting-heb

De wijze van afwikkeling van de TTB-subsidie richting uw bewoners is nog niet geheel afgerond. Wij verwachten dat de verschillende ideeën hierover in de komende 2 weken alsnog tot een transparante procedure zullen leiden, op basis waarvan u de afwikkeling van de TTB met uw bewoners kunnen doorvoeren.