Selecteer een pagina
Consultatietekst Memorie van Toelichting

Consultatietekst Memorie van Toelichting

Dit wetsvoorstel wijzigt de Warmtewet. Met dit wetsvoorstel worden de knelpunten opgelost, zoals die onder meer uit de evaluatie van de wet naar voren zijn gekomen. Daarnaast is een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd om de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en...
Tussenstand inzake Warmtewet

Tussenstand inzake Warmtewet

Waar de Warmtewet redelijk goed aansloot op de markt van stadsverwarming, was dit duidelijk niet het geval op de andere helft van de markt: die van blokverwarming. De afgelopen jaren zijn er vanuit onze achterban veel klachten geweest over de praktische...