Selecteer een pagina

Update Warmtewet juli 2014

Sinds 1 januari 2014 is de warmtewet in werking getreden. Ondanks het lange uitvoeringstraject dat de warmtewet heeft doorlopen, bleken er (technische) knelpunten te zijn bij de uitvoering van de warmtewet. Sinds de inwerkingtreding van de wet, hebben diverse...

Brief minister Kamp Warmtewet 7 juli 2014

Via onderstaande links kunt u de brief van minister Kamp lezen en de bijbehorende parameters Warmteregeling. Beantwoording_vragen_met_betrekking_tot_de_toepassing_van_de_Warmtewet_en_de_Warmteregeling Update_parameters_Warmteregeling