Selecteer een pagina

Het prijsplafond is een bescherming tegen te hoge energieprijzen voor een vastgesteld volume en geldt voor iedereen met een eigen energie-installatie. En daarmee vallen de huishoudens in een complex met een collectieve energie-installatie (blokaansluiting) buiten de boot!

Daarom heeft de overheid voor deze huishoudens de Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB) regeling in het leven geroepen. Sinds september 2022 is de NLVVE bij de werkgroep betrokken die de uitvoering van de TTB van contouren moet voorzien. De uitgangspunten waren duidelijk; de TTB is een subsidieregeling die is opgesteld omdat huishoudens achter een blokaansluiting onvoldoende tot geen voordeel genieten onder het prijsplafond.

Sinds december waarschuwt de NLVVE dat de regeling zoals men die wil doorvoeren door haar leden, de warmtekostenverdeelbedrijven, niet uitvoerbaar is. De reden hiervan is de enorme complexiteit van de verdeelmethodiek en de vele uitzonderingen, die niet in de afrekensystemen te programmeren zijn. Voor de verdeling van de subsidie is door enkele partijen de wens geuit om eerst de voorschotten te verlagen en pas bij de eindafrekening de TTB te verrekenen op basis van het werkelijke verbruik. Met alle uitzonderingen, zoals gebroken boekjaren, verhuizingen en bedrijfsruimtes in het complex is dit door de verdeelbedrijven niet uitvoerbaar. Daarnaast gaan we hiermee het doel, namelijk het direct verlagen van de energielasten voor eindgebruikers, met elkaar voorbij. Dat kan niet de bedoeling zijn.

In bijgaand krantenartikel wordt dit ook door andere partijen onderschreven; Blokverwarmer moet soms jaar wachten op energiecompensatie | RTL Nieuws.

Als NLVVE zijn wij van mening dat de aanvragers de subsidie direct aan de rechthebbenden moet uitkeren. En dat op 2 momenten; in augustus voor de eerste 7 maanden en per december voor de resterende 5 maanden. Deze informatie hebben wij ook teruggelegd bij de wetgevende macht en de Tweede Kamer.
Wij houden u op de hoogte.

Lees hier verdere informatie over het standpunt van de NLVVE over de TTB