Selecteer een pagina

De reikwijdte van de Warmtewet wordt aangepast. De impact hiervan is het grootst voor blokverwarming, een groot deel van deze doelgroep wordt namelijk uitgezonderd van het grootste deel van de Warmtewet.

Het is begrijpelijk dat niet iedere leverancier of afnemer van warmte precies weet of de Warmtewet op hem/haar van toepassing is. Hieronder zullen we een en ander verduidelijken.

In het kort:

Type warmtelevering Warmtewet
Stadsverwarming Van toepassing
Blokverwarming is geen eigendom van de verhuurder Van toepassing
Blokverwarming is eigendom van de verhuurder Uitgezonderd
Verhuurder koopt centraal warmte in Uitgezonderd
Warmtelevering aan VvE’s Uitgezonderd

Stadsverwarming

In geval dat de eindgebruiker direct warmte afneemt bij een leverancier van stadsverwarming, is de warmtewet volledig van toepassing. Afrekening dient nog steeds via maximale vaste- en gigajouletarieven (NMDA-tarief) plaats te vinden.

Blokverwarming is geen eigendom van de verhuurder

In deze situatie van blokverwarming wordt de centrale productie-installatie in het gebouw geëxploiteerd door een derde partij, ofwel een externe energieleverancier. De installatie bevindt zich direct of in de buurt van het pand, maar is geen eigendom van de verhuurder.

De individuele verbruikers worden in deze situatie volledig beschermd door de Warmtewet. Er wordt afgerekend volgens het NMDA principe.

Blokverwarming is eigendom van de verhuurder

In de meeste gevallen is de verhuurder ook de eigenaar van de productie-installatie die zich direct in of rondom het pand bevindt. In dit geval is de verhuurder uitgezonderd van het grootste deel van de reikwijdte van de Warmtewet.

De afrekening mag plaats vinden via een traditionele warmtekostenverdeling. Ook mag er gekozen worden voor het afrekenen middels vaste- en gigajoule tarieven, zoals dat ook gebeurt bij een afrekening conform de Warmtewet.

De verbruiker wordt beschermd door het huurrecht, zoals dat van toepassing was vóór de invoering van de Warmtewet op 1 januari 2014. In het geval van een geschil over de prijs of kwaliteit van de warmtelevering, kan een huurder terecht bij de huurcommissie.

Verhuurder koopt centraal warmte in

In de situatie waar de verhuurder zelf centraal warmte inkoopt voor haar huurders, veelal stadsverwarming, is de Warmtewet van toepassing voor de verhuurder. De energieleverancier moet zich onder anderen houden aan de maximale tarieven.

De huurders genieten hiermee indirect van de (prijs)bescherming die de Warmtewet biedt. De verhuurder mag de kosten met haar huurders zowel via een kostenverdeling als met maximale tarieven in rekening brengen, de huurders zijn namelijk uitgezonderd van de Warmtewet.

Warmtelevering aan VVE’s

Verenigingen van Eigenaars zijn ook uitgezonderd van het grootste deel van de reikwijdte van de Warmtewet. In de gevallen waar de VvE warmte levert aan haar leden door middel een eigen productie-installatie óf door als VvE centraal warmte in te kopen voor haar leden, is de VvE niet verplicht om zich te houden aan de regels die de Warmtewet aan energieleveranciers oplegt. De redenering hiervan is dat eigenaars inspraak hebben over de wijze waarop het gebouw verwarmd wordt en de voorwaarden waaronder dat gebeurt, waaronder de kosten die daarvoor in rekening worden gebracht. De Warmtewet zorgt dan voor een onnodige bescherming van VvE-leden tegen zichzelf.

De afrekening mag plaats vinden via een warmtekostenverdeling. Men mag ook kiezen voor een afrekening met vaste kosten en gigajoules als de VvE daartoe besluit.

Meetverplichting

Er wordt door het ministerie van Economische Zaken gesproken over ‘…uitgezonderd van het grootste deel van de reikwijdte van de Warmtewet.’ De reden daarvan is de meetverplichting. Ongeacht het type van warmtelevering, zijn artikelen 8 en 8a van de Warmtewet, waar de meetplicht wordt beschreven, van toepassing. Dit is in lijn met de Europese regelgeving.

Hier vindt u de gewijzigde versie van de Warmtewet (4 juli 2018)