Selecteer een pagina
Tussenstand inzake Warmtewet

Tussenstand inzake Warmtewet

Waar de Warmtewet redelijk goed aansloot op de markt van stadsverwarming, was dit duidelijk niet het geval op de andere helft van de markt: die van blokverwarming. De afgelopen jaren zijn er vanuit onze achterban veel klachten geweest over de praktische...
Brief Minister Kamp aan Autoriteit Consument & Markt

Brief Minister Kamp aan Autoriteit Consument & Markt

Zoals reeds door Directeur Generaal Energie van Economische Zaken, de heer Dierikx, tijdens zijn overleg met de NLVVE op 8 april aangekondigd heeft Minister Kamp op 1 juli zijn overwegingen ten aanzien van toezicht op de Warmtewet schriftelijk aan ACM kenbaar gemaakt....
NL.V.V.E. op gesprek bij Directeur Generaal Energie

NL.V.V.E. op gesprek bij Directeur Generaal Energie

Tijdens het rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer over de Warmtewet, konden door de leden van de Tweede Kamer vragen worden gesteld aan de deelnemende stakeholders. De 18 vragen die gesteld mochten worden hadden alle 18...

Rondetafelgesprek Warmtewet Tweede Kamer 4 februari 2015

Op 4 februari jl. organiseerde de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek in het kader van de Warmtewet. Doel hiervan was in gesprek te komen met organisaties en personen die betrokken zijn bij de Warmtewet, teneinde de eisen...