Selecteer een pagina

Tijdens het rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer over de Warmtewet, konden door de leden van de Tweede Kamer vragen worden gesteld aan de deelnemende stakeholders. De 18 vragen die gesteld mochten worden hadden alle 18 betrekking op grootschalige warmtenetten. Geen enkele vraag ging over Blokverwarming, zoals u weet meer dan 50% van de collectieve warmtevoorziening in Nederland.

Dit sterkt ons in de constatering dat de Warmtewet als oplossingsrichting voor beide omgevingen niet zal kunnen functioneren, de beide segmenten zijn immers te verschillend.
Dankzij ons constructieve dialoog en goede samenwerking met de projectgroep “Warmtewet” binnen Economische Zaken hebben wij dit punt inmiddels onder de aandacht kunnen brengen.

Om deze constatering en conclusie meer kracht bij te zetten hebben wij woensdag 8 april jl. van de gelegenheid gebruik gemaakt om hierover met de Directeur Generaal Energie van Economische Zaken, de heer M. Dierikx, van gedachte te wisselen. Uitgangspunt hierbij was onder andere de inhoud van onze, reeds eerder gecommuniceerde, “Position Paper Warmtewet”. Gedurende dit aangename onderhoud werd bevestigd dat er zaken moeten veranderen en als eerste stap is hiertoe de “Warmtevisie” geschreven. Onderstaand vindt u de link naar deze Warmtevisie. Het geeft een eerste stap in de goede richting, verdere uitwerking zal dit jaar ter hand worden genomen, waarna de huidige Warmtewet een zinvolle en werkzame “opvolger” krijgt.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Conclusie
De NL.V.V.E. ondersteunt van harte de uitgangspunten (consumentenbescherming en energiebesparing) van de Warmtewet. Middels bovenstaande correcties kan tot aan de algehele herziening van de Warmtewet voortgang worden geboekt ten aanzien van de uitgangspunten van de Warmtewet: consumentenbescherming en energiebesparing. Tevens sluiten wij hiermee aan op de EED.

kamerbrief-Warmtevisie