Selecteer een pagina

foto Jörg en MarcelOp 4 februari jl. organiseerde de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek in het kader van de Warmtewet. Doel hiervan was in gesprek te komen met organisaties en personen die betrokken zijn bij de Warmtewet, teneinde de eisen en de uitvoerbaarheid van deze wet beter op elkaar aan te laten sluiten. Brancheorganisatie NL.V.V.E. behoorde tot de genodigden van deze bijeenkomst.

Al ruim 2 jaar zet de branchevereniging NL.V.V.E. zich actief in voor haar achterban, de bijna 500.000 woningen met een collectieve gasgestookte warmtevoorziening. De bewoners dan wel beheerders van deze woningen worden door de huidige eisen van de Warmtewet hard getroffen. Volgens de NL.V.V.E. ten onrechte.

In zijn brief van 7 juli 2014 maakte minister Kamp reeds bekend de Warmtewet op een aantal punten aan te zullen passen teneinde de huidige knelpunten op te lossen. Inmiddels is de NL.V.V.E. regelmatig in overleg met zowel Economische Zaken alsook ACM om vanuit haar expertise hieraan een bijdrage te leveren. Als opstap naar de noodzakelijke aanpassingen heeft de commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer op 4 februari het rondetafelgesprek georganiseerd. Teneinde een goed beeld te krijgen van de bestaande uitdagingen rondom de Warmtewet is een drietal groepen uitgenodigd voor deze informatieve gespreksronde;

  1. Belangenbehartigers
  2. leveranciers
  3. toezichthouder ACM en overheden

Onze goede samenwerking met zowel Economische Zaken alsook ACM vertaalde zich in een uitnodiging om aan het rondetafelgesprek deel te nemen. Op deze site vindt u onder “Position Paper Warmtewet” het standpunt van de NL.V.V.E. aan. Deze punten zijn door ons voorgedragen als belangrijke pijnpunten van de Warmtewet voor onze achterban en hun bewoners. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Jörg Plönissen
Voorzitter NL.V.V.E.