Selecteer een pagina

Zoals reeds door Directeur Generaal Energie van Economische Zaken, de heer Dierikx, tijdens zijn overleg met de NLVVE op 8 april aangekondigd heeft Minister Kamp op 1 juli zijn overwegingen ten aanzien van toezicht op de Warmtewet schriftelijk aan ACM kenbaar gemaakt. Deze brief “Verzoek inzake toezicht Warmtewet” kunt u middels deze link downloaden.

Al hoewel de brief voor zich spreekt wil ik toch een belangrijk punt aanhalen. De VvE’s worden vooruitlopend op de hernieuwde Warmtewet ontzien van de verplichtingen die voortvloeien uit de huidige Warmtewet. Behalve indien een woningbouwcorporatie deel uitmaakt van de VvE. Tevens wordt het gebruik van correctiefactoren voor de ligging van woningen en transportleidingen toegestaan in de bestaande bouw. Ook wordt heel duidelijk gesteld dat VvE’s wel aan de meetverplichting moeten voldoen, zoals benoemd in artikel 8 van de Warmtewet.

Met deze “duiding” wordt een deel van de Warmtewet-problematiek in geval van blokverwarming (toch ~50% van de collectieve warmtevoorziening in Nederland) weggenomen en ontstaat er ruimte om in goede samenwerking aan een definitieve oplossing te werken. Het nieuwe wetsvoorstel zal eind 2016 aan de Kamer moeten worden aangeboden.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Brief Minister Kamp 1 juli 2015: Verzoek Toezicht Warmtewet – ACM