Selecteer een pagina
Brochure met belangrijkste informatie over nieuwe NEN 7440

Brochure met belangrijkste informatie over nieuwe NEN 7440

De NLVVE heeft een brochure voor u samengesteld over de belangrijkste zaken en wijzigingen in de nieuwe NEN 7440, de norm voor warmtekostenverdeling in gebouwen met een collectieve energie-installatie. De NLVVE heeft, als lid van de normcommissie, een actieve bijdrage...
Norm voor kostenverdeel- systematiek bij warmtelevering gepubliceerd

Norm voor kostenverdeel- systematiek bij warmtelevering gepubliceerd

Persbericht NEN 7440:2021 ‘Kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering – Eisen voor de toepassing bij collectieve warmtelevering’ is gepubliceerd. De norm stelt eisen aan de manier waarop een warmtekostenverdeelsysteem moet worden ingevoerd, toegepast en beëindigd...
Ontwerp NEN 7440:2020 ter commentaar gepubliceerd

Ontwerp NEN 7440:2020 ter commentaar gepubliceerd

In 2019 is besloten door de normcommissie ‘Warmte meten en verdelen’ om de norm voor kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering voor collectieve energie-installaties aan te passen. De nieuwe normtekst vervangt de oude NEN 7440 en de bijbehorende praktijkrichtlijn NPR...

Europese normen

Europese normen De NEN-EN 834 Warmtekostenverdelers voor de bepaling van het verbruik van verwarming radiatoren (toestellen met elektrische energievoorziening) -herziene versie gepubliceerd op 01-08-2013. De NEN-EN 1434 geldt voor warmtedoorstroommeters. (2007/ 2008)...

Europese Wetten en besluiten voor reductie CO2 (1993 – 2006)

Europese Wetten en besluiten voor reductie CO2 (1993 – 2006) Hier vindt u hyperlinks naar een selectie van belangrijke Europese richtlijnen waarmee de Europese Unie streeft naar een vermindering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in gebouwen. Richtlijn...