Selecteer een pagina

In 2019 is besloten door de normcommissie ‘Warmte meten en verdelen’ om de norm voor kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering voor collectieve energie-installaties aan te passen. De nieuwe normtekst vervangt de oude NEN 7440 en de bijbehorende praktijkrichtlijn NPR 7441. Belangrijke aanleiding voor de herziening van NEN 7440 is dat de norm aangewezen wordt in de wetgeving en na twintig jaar toe was aan een actualisatie vanwege de ontwikkelingen in de metermarkt. Daarnaast zijn de warmtekostenverdelers technologisch verder ontwikkeld.

Het werkgebied van de normcommissie is gerelateerd aan de regelgeving zoals de Warmtewet, de EED etc. Ook de NLVVE is vertegenwoordigd in de normcommissie, want als sub-metering branche vinden wij het belangrijk om transparant te zijn en staan wij voor een actuele weergave van de norm met als doel een eerlijke kostenverdeling voor de bewoners middels een vast/variabel systematiek.

De NL.V.V.E. is tevreden met deze actualisatieslag en meent dat de aangepaste norm bijdraagt aan transparante informatie over energie-, warmte- en waterverbruik voor iedereen!

Het concept normontwerp dat onlangs gepubliceerd is, kunnen belanghebbenden tot 1 januari 2021 inzien en hierop reageren via normontwerpen.nen.nl.

Het persbericht en aanvullende informatie over de NEN 7440:2020 vindt u hier.