Selecteer een pagina

Europese normen

De NEN-EN 834 Warmtekostenverdelers voor de bepaling van het verbruik van verwarming radiatoren (toestellen met elektrische energievoorziening) -herziene versie gepubliceerd op 01-08-2013.
De NEN-EN 1434 geldt voor warmtedoorstroommeters. (2007/ 2008)

In deze (deel)normen zijn de regels vastgelegd waaraan een meetsysteem moet voldoen.

  • EN 1434-1 warmtemeters, deel 1: Algemene eisen
  • EN 1434-2 warmtemeters, deel 2: Constructieve eisen
  • EN 1434-3 warmtemeters, deel 3: Uitwisseling van gegevens en interfaces
  • EN 1434-4 warmtemeters, deel 4: Patroon goedkeuringstests
  • EN 1434-5 warmtemeters, deel 5: Eerste keuring
  • EN 1434-6 warmtemeters, deel 6: De installatie, inbedrijfstelling, operationele controle en onderhoud

Daarnaast bestaat er een richtlijn, de NEN-EN 7440 / NPR 7441, voor de wijze waarop de stookkostenverdeling dient te worden ingericht.

Publicatie van de normen en richtlijnen is vanwege auteursrechten niet toegestaan. De uitgebreide beschrijving van de normen kunt u aanvragen bij het NNI:

Watermeters

  • EN 4064-1 watermeters, deel 1: Algemene eisen
  • EN 4064-2 watermeters, deel 2: Installatie-en gebruiksomstandigheden
  • EN 4064-3 watermeters, deel 3: Beproevingsmethoden en uitrusting

Deze normen bevinden zich nog in ontwerpfase