Selecteer een pagina

Europese normen

De NEN-EN 834 Warmtekostenverdelers voor de bepaling van het verbruik van verwarming radiatoren (toestellen met elektrische energievoorziening) -herziene versie gepubliceerd op 01-08-2013.
De NEN-EN 1434 geldt voor warmtedoorstroommeters. (2015 / 2022)

In de NEN-EN 1434 zijn de Europese normen opgenomen met voorschriften voor de Nederlandse thermische energiemeters. De regels zijn vastgelegd in een zestal documenten:

Daarnaast bestaat er een richtlijn, de NEN-EN 7440, voor de wijze waarop de stookkostenverdeling dient te worden ingericht.

Publicatie van de normen en richtlijnen is vanwege auteursrechten niet toegestaan. De uitgebreide beschrijving van de normen kunt u aanvragen bij de NEN:

Watermeters