Selecteer een pagina

Persbericht

NEN 7440:2021 ‘Kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering – Eisen voor de toepassing bij collectieve warmtelevering’ is gepubliceerd. De norm stelt eisen aan de manier waarop een warmtekostenverdeelsysteem moet worden ingevoerd, toegepast en beëindigd voor een gebouw met een systeem van collectieve warmtelevering voor ruimten en/of tapwaterverwarming.

De nieuwe norm, NEN 7440:2021, vervangt de oude norm NEN 7440 en de bijbehorende praktijkrichtlijn NPR 7441. Een belangrijke aanleiding voor de herziening van NEN 7440 is dat de norm aangewezen wordt in de wetgeving en na twintig jaar toe was aan een actualisatie vanwege de ontwikkelingen in de metermarkt. Daarnaast zijn de warmtekostenverdelers technologisch ook verder ontwikkeld.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Warmte meten en verdelen’ is in Nederland verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van de nationale normen voor warmtekostenverdeelsystemen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie of werkgroep een mail naar bi@nen.nl.

Meer informatie
Voor informatie over het normalisatieproces: Maarten Geel, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 187 of e-mail bi@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl

NEN: wat is het en wat doet het?
Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al ruim 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.

 

 

De NLVVE heeft, als lid van de normcommissie, een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze norm.