Selecteer een pagina

Regels in het buitenland

In Nederland kennen we sinds 1 januari 2014 de Warmtewet. Ook in andere landen wordt op dit moment gewerkt aan wetgeving omtrent warmtemeting. De drijvende kracht hierachter is de European Energy Directive. Volgens de Europese Commissie kan door verbruiksmeting en...

Servicekostenafrekening verandert door de Warmtewet

De Warmtewet regelt de bescherming van de kleinverbruikers tegen mogelijk te hoge warmtetarieven, omdat er bij warmtelevering sprake is van een monopolie. Als een consument aangesloten is op een warmtenet kan hij niet zelf een leverancier kiezen: dat is automatisch de...

Aanvullende eisen

Voor leveranciers die vergunningplichtig zijn gelden een aantal aanvullende eisen. Zij moeten een jaarverslag maken en daarin een rapportage opnemen over de levering van warmte met een specifieke accountantsverklaring. Een woningcorporatie heeft vergunningplicht als...

Warmtewet in de praktijk

Woningcorporaties, beheerders en VvE’s moeten dus per 1 januari 2014 zorgen voor een transparante warmte-administratie en ze moeten onderzoeken of de prijzen die ze nu hanteren voor warmte voldoen aan de wettelijk gereguleerde maximumprijzen. Hoe de Warmtewet in...