Selecteer een pagina

Voor leveranciers die vergunningplichtig zijn gelden een aantal aanvullende eisen. Zij moeten een jaarverslag maken en daarin een rapportage opnemen over de levering van warmte met een specifieke accountantsverklaring. Een woningcorporatie heeft vergunningplicht als er warmte wordt geleverd aan woningen die zij niet verhuurt of in eigendom heeft. Als de corporatie niet voldoet aan de eisen van de Warmtewet kan de ACM maatregelen treffen of zelfs een boete opleggen.