Selecteer een pagina

Woningcorporaties, beheerders en VvE’s moeten dus per 1 januari 2014 zorgen voor een transparante warmte-administratie en ze moeten onderzoeken of de prijzen die ze nu hanteren voor warmte voldoen aan de wettelijk gereguleerde maximumprijzen.

Hoe de Warmtewet in de praktijk gaat werken is op veel onderdelen nog niet duidelijk. Veel hangt af van het uitvoerings- en toezichtsbeleid van de ACM, dat voor het grootste gedeelte nog vorm moet krijgen.