Selecteer een pagina

Europese Wetten en besluiten voor reductie CO2 (1993 – 2006)

Europese Wetten en besluiten voor reductie CO2 (1993 – 2006) Hier vindt u hyperlinks naar een selectie van belangrijke Europese richtlijnen waarmee de Europese Unie streeft naar een vermindering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in gebouwen. Richtlijn...

Nationale wetgeving

De Europese lidstaten zijn verplicht om de relevante voorschriften uiterlijk per 5 juni 2014 op te nemen in hun nationale wetgeving. De focus ligt o.a. op het afrekenen van warmte en warmwater op basis van het werkelijke individuele verbruik dat tenminste eenmaal per...

Verbruiksafhankelijke afrekening verplicht

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat warmteverbruiksmeting leidt tot een gemiddelde energiebesparing van 20%. Om de verbruiksafhankelijke energienota te garanderen, zal per 1 januari 2015 een wet van kracht worden die verbruiksmeting verplicht stelt in gebouwen met...

Europese energiedoelen voor 2020

In 2007 werd een energieconvenant gesloten waarin de koers werd uitgezet hoeveel en op welke wijze energie moet worden bespaard om de zogeheten Europese energiedoelen ‘20/20/20’ te behalen. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat met de destijds ingevoerde...