Selecteer een pagina

In 2007 werd een energieconvenant gesloten waarin de koers werd uitgezet hoeveel en op welke wijze energie moet worden bespaard om de zogeheten Europese energiedoelen ‘20/20/20’ te behalen. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat met de destijds ingevoerde maatregelen niet de gewenste doelstelling bereikt zou worden.

Daarom heeft de Europese Unie op 25 oktober 2012 middels de EU-richtlijn voor energie-efficiëntie opnieuw bindende maatregelen ingevoerd die de Europese doelstelling van ‘20/20/20’ alsnog haalbaar moet maken.

De ‘20/20/20’-doelstellingen zijn de volgende.
– de uitstoot van broeikasgassen moet met 20% worden verminderd ten opzichte van 1990,
– de energie-efficiëntie moet met 20% zijn verhoogd,
– 20% van de energie moet op duurzame wijze worden opgewekt.