Selecteer een pagina

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat warmteverbruiksmeting leidt tot een gemiddelde energiebesparing van 20%. Om de verbruiksafhankelijke energienota te garanderen, zal per 1 januari 2015 een wet van kracht worden die verbruiksmeting verplicht stelt in gebouwen met een centrale verwarming, koeling en/of watervoorziening.

Uiterlijk op 31 december 2016 zullen alle collectieve woon-, winkel- en kantorencomplexen uitgerust moeten zijn met de juiste meetapparatuur. Voorkeur geniet hierbij de zogenaamde warmtemeters c.q. doorstroommeters.
Waar het gebruik van warmtemeters om technische redenen niet mogelijk of niet kosten-efficiënt is, zullen in plaats daarvan warmtekostenverdelers (radiatormeters) moeten worden toegepast.