Selecteer een pagina
Wijzigingen in de energie-efficiëntierichtlijn – EED

Wijzigingen in de energie-efficiëntierichtlijn – EED

Om de klimaatdoelen van de Europese Unie (EU) te realiseren, moet de energie-efficiëntie de komende jaren worden verhoogd. Onderdeel hiervan is een verdere vermindering van het energieverbruik voor verwarming. Daartoe heeft de EU de energie-efficiëntierichtlijn (EED)...

Brief aan Minister van Economische Zaken de heer H.G.J. Kamp

Op 14 november heeft de NL.V.V.E. onderstaande brief aan de Ministerster van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, gestuurd. Wij zullen u op de hoogte houden van zijn reactie. Minister van Economische Zaken T.a.v. de Minister van Economische Zaken de heer H.G.J....

Energieafrekening

Tot nu toe was verbruiksafhankelijke afrekening in gebouwen met een collectieve energievoorziening in een aantal Europese landen -waaronder Nederland- vrijwillig. In veel complexen worden de warmte- en warmwaterkosten echter al verbruiksafhankelijk afgerekend....

Nationale wetgeving

De Europese lidstaten zijn verplicht om de relevante voorschriften uiterlijk per 5 juni 2014 op te nemen in hun nationale wetgeving. De focus ligt o.a. op het afrekenen van warmte en warmwater op basis van het werkelijke individuele verbruik dat tenminste eenmaal per...

Verbruiksafhankelijke afrekening verplicht

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat warmteverbruiksmeting leidt tot een gemiddelde energiebesparing van 20%. Om de verbruiksafhankelijke energienota te garanderen, zal per 1 januari 2015 een wet van kracht worden die verbruiksmeting verplicht stelt in gebouwen met...