Selecteer een pagina

Om de klimaatdoelen van de Europese Unie (EU) te realiseren, moet de energie-efficiëntie de komende jaren worden verhoogd. Onderdeel hiervan is een verdere vermindering van het energieverbruik voor verwarming. Daartoe heeft de EU de energie-efficiëntierichtlijn (EED) herzien. De meting en registratie van verbruiksgegevens zal nu digitaal moeten plaatsvinden en factureringsinformatie zal transparanter en informatiever moeten worden. Tevens zal inzage regelmatiger moeten plaatsvinden. Dit moet huurders in staat stellen en motiveren om nog meer energie te besparen waardoor ook de CO2 emissie zal afnemen. De bijgewerkte EU-richtlijnen die betrekking hebben op submeting moeten uiterlijk op 25 oktober 2020 zijn geïmplementeerd.


Wat zal er veranderen?

  1. Toepassing van op afstand uitleesbare meters
    Volgens de richtlijn mogen na de omzetting in nationale wetgeving alleen op afstand leesbare meters worden geïnstalleerd. Elke methode die niet vereist dat iemand de woning betreedt om de meters te kunnen lezen, wordt als op afstand leesbaar beschouwd – inclusief Walkby. Tot nu toe weten we echter niet of alle lidstaten deze definitie zullen volgen. Uiterlijk op 25 oktober 2020 zullen nieuw geïnstalleerde meters op afstand uitleesbaar moeten zijn. Voor bestaande meetapparatuur is dat vóór 1 januari 2027. Dit betekent dat ook verdampingsmeters voor deze datum vervangen moeten zijn.
  2. Informatie over het jaarverbruik
    Zodra de richtlijn is omgezet in nationale wetgeving, kunnen huurders die op afstand leesbare apparaten hebben geïnstalleerd, vragen om verbruiksinformatie op kwartaalbasis. Als de huurder niet uitdrukkelijk om de driemaandelijkse informatie verzoekt, moet hij minstens tweemaal per jaar worden geïnformeerd. Vanaf 1 januari 2022 moeten alle huurders met op afstand uitleesbare meetapparatuur maandelijks verbruiksinformatie ontvangen (bijvoorbeeld door middel van een pushbericht of e-mail).
  3. Informatie op de factuur
    Naast de jaarlijkse sub-verbruiksinformatie heeft de EU ook besloten dat de facturen meer informatie en grafische overzichtselementen moeten bevatten. De volgende informatie moet bijvoorbeeld in de factuur worden opgenomen: de feitelijke energieprijzen, de totale energiekosten, CO2-emissiegegevens, de energiemix die in het gebouw is gebruikt, een klimaat-gecorrigeerde vergelijking met het voorgaande jaar en een vergelijking met een gemiddelde genormaliseerde, of gebenchmarkte eindgebruiker.

De nieuwe eisen in de EED zijn positief, omdat ze voor nog meer transparantie zorgen en het bewustzijn vergroten van het individuele energieverbruik en CO2-emissies. Wij realiseren ons dat een EU-richtlijn niet snel is omgezet. Uiteraard houden we u op de hoogte van het implementatieproces of als er meer achtergrondinformatie vanuit Brussel is.