Selecteer een pagina

De wijziging van de Warmtewet is op 6 maart door de Tweede Kamer goedgekeurd met 123 stemmen voor en 27 tegen. Deze wijzigingen komen voort uit de evaluatie die in 2015 heeft plaatsgevonden.

Deze evaluatie kwam op zijn beurt voort uit het feit dat er knelpunten waren bij de uitvoering van de Warmtewet. Het wetsvoorstel voor de herziening van de Warmtewet gaat nu naar de Eerste Kamer. Wanneer dit precies zal zijn en wanneer de herziene wet van kracht zal zijn, is nog niet bekend. Tot die tijd is de huidige regelgeving van kracht.

Wijzigingen

Eerder berichtte de NL.V.V.E. over de aankomende wijzigingen. Voor energieleveranciers en afnemers van warmte via blokverwarming, is het volgende van toepassing:
– Verhuurders van woon- of bedrijfsruimte die optreden als energieleverancier worden grotendeels uitgezonderd van de reikwijdte van de Warmtewet.
– Leden en/of verhuurders die als lid onderdeel zijn van Verenigingen van Eigenaars worden grotendeels uitgezonderd van de reikwijdte van de Warmtewet.
– Voor alle verbruikers blijven artikelen 8 en 8a van toepassing. Iedere verbruiker die is aangesloten op een vorm van collectieve warmtevoorziening heeft daarmee recht op warmtemeting. Dit geldt ook voor een warmtemeter die de hoeveelheid geproduceerde warmte centraal meet.
– Correctiefactoren voor warmteafgifte via transportleidingen en ligging van de woning worden specifiek benoemd en toegestaan.
– Bij een eventueel geschil met betrekking tot warmtelevering- of warmtekosten, kan een huurder weer terecht bij de Huurcommisie. Leden van een VvE kunnen zich wenden tot de kantonrechter.

De volledige herziening van de Warmtewet en de bijbehorende beschrijving is op de website van de Tweede Kamer te vinden. De komende periode wordt ook de lagere regelgeving zoals het Warmtebesluit en het Servicekostenbesluit aangepast, zodat duidelijk wordt wat de wetswijzigingen voor praktische gevolgen zullen hebben. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dit uiteraard melden.