Selecteer een pagina
Aanvulling op de uitvoering Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen

Aanvulling op de uitvoering Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen

In april 2023 is de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB) gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie van de regeling hebben alle betrokken partijen aangegeven voor grote uitdagingen te staan bij de verwerking van de TTB, zowel op het gebied van...
De TTB uitkering tot dusver!

De TTB uitkering tot dusver!

Het prijsplafond is een bescherming tegen te hoge energieprijzen voor een vastgesteld volume en geldt voor iedereen met een eigen energie-installatie. En daarmee vallen de huishoudens in een complex met een collectieve energie-installatie (blokaansluiting) buiten de...
Energieplafonds voor huishoudens

Energieplafonds voor huishoudens

Op Prinsjesdag werd gemeld dat de overheid heeft besloten om zowel voor gas alsook voor elektra een Verbruiksplafond alsook een Prijsplafond in te stellen. Middels deze combinatie probeert men de financiële consequenties van de almaar stijgende energielasten per...