Selecteer een pagina

Op Prinsjesdag werd gemeld dat de overheid heeft besloten om zowel voor gas alsook voor elektra een Verbruiksplafond alsook een Prijsplafond in te stellen. Middels deze combinatie probeert men de financiële consequenties van de almaar stijgende energielasten per huishouden te beperken. Intussen is de regeling alweer aangepast, waarbij het Verbruiksplafond is verhoogd.

Vastgestelde energieplafonds
Dit betekent dat in geval van gas dat tot een verbruik tot 1.200 m3 maximaal €1,45 per m3 berekend mag worden. Daarboven geldt het actuele markttarief. Voor elektra betekent dit dat tot een verbruik van 2.900 kWh maximaal €0,45 per kWh berekend mag worden. Daarboven geldt het actuele markttarief.

Voor een gemiddeld huishouden, dat niet boven de genoemde plafonds uit zou komen, zou de besparing rond de €2.500,00 op jaarbasis zijn. Het hogere verbruik boven de plafonds zou tegen het hogere tarief worden afgerekend. Uiteraard geldt het bovenstaande alleen zolang een huishouden contractuele tarieven heeft, die hoger zijn dan de in de prijsplafonds genoemde tarieven.

NLVVE
De brancheorganisatie NLVVE heeft vastgesteld dat de plafonds in geval van blokverwarming en stadsverwarming niet uitvoerbaar zijn, aangezien hier de warmte collectief wordt opgewekt en in rekening wordt gebracht. Overigens hebben ook andere organisaties dit vastgesteld. De NLVVE heeft Minister Rob Jetten aangeboden om haar expertise ter beschikking te stellen en mee te willen werken aan de realisatie van een model voor blokverwarming.

Ook heeft de NLVVE geconstateerd dat huishoudens die reeds hebben geïnvesteerd in verduurzaming van hun woning, door de aanschaf van een warmtepomp, nu benadeeld worden. Immers, zij hebben geen gasaansluiting meer en door de warmtepomp een veel hoger elektra verbruik. Ook voor deze groep zou het model aangepast moeten worden om te voorkomen dat deze huishoudens in de problemen komen en de prikkel om te verduurzamen negatief gaat werken.

De NLVVE heeft reeds op 23 september haar constateringen kenbaar gemaakt bij het ministerie en gelijktijdig haar coöperatie aangeboden.
Vooralsnog wachten wij nog op reactie.

Hier kunt u de brief downloaden: Brief aan Minister Jetten 2022-09-22