Selecteer een pagina

Laatste nieuws

Ontwerp NEN 7440:2020 ter commentaar gepubliceerd

Ontwerp NEN 7440:2020 ter commentaar gepubliceerd

In 2019 is besloten door de normcommissie ‘Warmte meten en verdelen’ om de norm voor kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering voor collectieve energie-installaties aan te passen. De nieuwe normtekst vervangt de oude NEN 7440 en de bijbehorende praktijkrichtlijn NPR...

Lees meer
Wijzigingen Warmtewet 1 juli 2019 van kracht

Wijzigingen Warmtewet 1 juli 2019 van kracht

Hier vind je alle wijzigingen in de Warmtewet die per 1 juli 2019 van kracht zijn. Zo kan de beheerder / verhuurder (blijven) afrekenen volgens de Warmtewet en kan ook de kostenverdeling weer toegepast worden, zoals dat gebruikelijk was voor de invoering van de Warmtewet.

Lees meer