Selecteer een pagina

Sinds de aanpassing van de Warmtewet, bestaat er nogal wat onduidelijkheid bij woningcorporaties en VvE beheerders over blokverwarming en het verbruiksafhankelijk afrekenen van energiekosten. Er blijkt in de markt grote behoefte aan onafhankelijke kennis over dit onderwerp.
De NL.V.V.E. ziet het als haar taak om de consequenties van deze wet- en regelgeving voor de corporaties en VvE beheerders zo transparant mogelijk te maken.

Daarom hebben wij deze behoefte aan kennis vanuit de NLVVE opgepakt en het ‘Handboek warmtekostenverdeling bij blokverwarming’ opgesteld. Dit Handboek beschrijft alle ins en outs van warmtekostenverdeling, gebaseerd op de huidige wetgeving en jurisprudentie. Inclusief verwijzingen naar wetsartikelen en websites. Daarmee geeft dit handboek antwoord op vele vragen die leven in de vastgoedmarkt over de verbruiksafhankelijke energiekostenafrekening.

Het document is getoetst en goedgekeurd door het RVO!

Download hier het Handboek warmtekostenverdeling bij blokverwarming