Selecteer een pagina

Op 6 maart jl. heeft de Tweede Kamer de wijzigingen van de Warmtewet geaccordeerd, waarna het voorstel ter goedkeuring aangeboden is aan de Eerste Kamer.
De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2018 na ‘stemming bij zitten en opstaan’ met een ruime meerderheid aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD. PvdA, CDA, GroenLinks. 50PLUS, OSF, SP en D66
Tegen: PvdD en PVV

Zodra de herziene Warmtewet beschikbaar is, zullen wij dat uiteraard melden.