Selecteer een pagina

Ook de half miljoen huishoudens die hun energieaansluiting delen met anderen, krijgen compensatie voor de hoge stroom- en gasrekening, zo garandeert Minister Rob Jetten.
De tegemoetkoming kan straks door de verhuurder of VvE worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Dat bedrag moet dan worden verdeeld onder de verschillende huishoudens in het gebouw.  De regeling moet nog verder worden uitgewerkt.

De huishoudens met blokverwarming zouden met de bestaande regeling van het prijsplafond niet geholpen zijn. Het probleem bij blokverwarming is dat energieleveranciers niet weten om welke adressen het gaat. De tegemoetkoming moet daarom zelf worden aangevraagd.

Volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) is de regeling nog niet klaar. Ook is nog onduidelijk of dat voor 1 januari lukt en  hoe hoog het bedrag wordt. “Als het later wordt dan 1 januari, zullen de bewoners ongeveer hetzelfde bedrag krijgen als zouden ze wel geprofiteerd hebben van het prijsplafond’’, aldus Minister Rob Jetten.

Als NLVVE, die opkomt voor de belangen van huurders met blokverwarming, vinden wij dit heel goed nieuws!