Selecteer een pagina
Aanvulling op de uitvoering Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen

Aanvulling op de uitvoering Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen

In april 2023 is de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB) gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie van de regeling hebben alle betrokken partijen aangegeven voor grote uitdagingen te staan bij de verwerking van de TTB, zowel op het gebied van...
De TTB uitkering tot dusver!

De TTB uitkering tot dusver!

Het prijsplafond is een bescherming tegen te hoge energieprijzen voor een vastgesteld volume en geldt voor iedereen met een eigen energie-installatie. En daarmee vallen de huishoudens in een complex met een collectieve energie-installatie (blokaansluiting) buiten de...
NEN brochure over de norm 7440

NEN brochure over de norm 7440

De NEN heeft in samenwerking met de normcommissie een brochure samengesteld over de norm 7440, speciaal voor bewoners. Deze norm geeft duidelijkheid over de kostenverdeling in gebouwen met blokverwarming. Warmteleveranciers worden in de Warmtewet aanbevolen de norm te...
Aanvraag Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB) opengesteld

Indicatie tegemoetkoming blokaansluitingen

In de afgelopen maanden is met veel plezier, samen met vele andere stakeholders, samengewerkt met de Rijksoverheid om de door de Tweede Kamer besloten tegemoetkoming aan de stijgende energiekosten handen en voeten te geven. Via de onderstaande link kunt u de brief...