Selecteer een pagina

Laatste nieuws

Wijzigingen Warmtewet 1 juli 2019 van kracht

Wijzigingen Warmtewet 1 juli 2019 van kracht

Hier vind je alle wijzigingen in de Warmtewet die per 1 juli 2019 van kracht zijn. Zo kan de beheerder / verhuurder (blijven) afrekenen volgens de Warmtewet en kan ook de kostenverdeling weer toegepast worden, zoals dat gebruikelijk was voor de invoering van de Warmtewet.

Lees meer
Wijzigingen in de energie-efficiëntierichtlijn – EED

Wijzigingen in de energie-efficiëntierichtlijn – EED

Om de klimaatdoelen van de Europese Unie (EU) te realiseren, moet de energie-efficiëntie de komende jaren worden verhoogd. Onderdeel hiervan is een verdere vermindering van het energieverbruik voor verwarming. Daartoe heeft de EU de energie-efficiëntierichtlijn (EED)...

Lees meer
Eerste Kamer akkoord met herziene Warmtewet

Eerste Kamer akkoord met herziene Warmtewet

Op 6 maart jl. heeft de Tweede Kamer de wijzigingen van de Warmtewet geaccordeerd, waarna het voorstel ter goedkeuring aangeboden is aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2018 na 'stemming bij zitten en opstaan' met een ruime meerderheid...

Lees meer